.

Dimensionaal Modelleren voor Datawarehouses

Deze cursus wordt niet meer gegeven.

Zie echter: Sterren en dimensies.