.

Natuurwetten en hoe u die zelf had kunnen bedenken.

Boekenreeks. Auteur: Dr. H. (Harm) van der Lek.
Deel 1 E=mc2
Deel 2 Spectrum van waterstof, Kwanta
Deel 3 Elektromagnetisme, Relativiteit
Deel 4 Zwaartekracht volgens Einstein

Welkom op de website ter ondersteuning van deze boekenreeks.

Op deze site zijn bewegende beelden te vinden behorende bij statische afbeeldingen de de boeken.
De statische afbeelding in het boek wordt getoond. De bewegende versie is te zien op twee manieren:

Boek 1: E=mc2

Bladzijde 14

Figuur 2.4 Biljartballen op aarde

Klik HIER voor een bewegende versie van deze afbeelding in de vorm van een VIDEO.


Bladzijde 16

Figuur 2.7 Botsende ballen

De bewegende versie:


Bladzijde 19

Figuur 2.9 Botsing waarbij het zwaartepunt in rust is: de Huygens-truc

De bewegende versie:


Bladzijde 60

Figuur 4.9 en 4.10 Twee passerende wagons met biljartballen

Klik HIER voor een bewegende versie van deze afbeelding in de vorm van een VIDEO.


Bladzijde 61

Figuur 4.12 De paden van de twee ballen van vanaf wagon B gezien

Klik HIER voor een bewegende versie van deze afbeelding in de vorm van een VIDEO.


Bladzijde 104

Figuur 6.6 Staande golf

De bewegende versie:


Boek 2: Spectrum van waterstof, Kwanta

Bladzijde 35

Figuur 3.9 Botsing tussen twee verschillende atomen

De bewegende versie:


Bladzijde 83

Figuur 5.4 Superpositie van twee golven

De bewegende versie:


Bladzijde 122

Figuur De functie P(x,t) voor voorbeeld 3 met t = -10

De bewegende versie:


Bladzijde 127

Figuur 6.6 Golf tussen twee wanden

De bewegende versie:


Bladzijde 136

Figuur 6.9 Een wandelende Gauss klok

De bewegende versie:


Bladzijde 146

Figuur 6.11 De Gausspendule

De bewegende versie:


Sferische Oplossing Het document SferischeHarmonics.pdf. Dit bevat een aantal detailuitwerkingen van opgaven uit paragraaf A.12, Sferische oplossing.

Boek 3: Elektromagnetisme, Relativiteit

Bladzijde 48

Figuur 3.33 Bewegende ring

De bewegende versie:


Bladzijde 49

Figuur 3.34 Veranderende flux van B

De bewegende versie:


Bladzijde 263

Figuur A.2 Roteren, strekken, knijpen en weer roteren van een driehoek

De bewegende versie: Hier klikken


Boek 4: Zwaartekracht

Bladzijde 9

Figuur 2.2 Willekeurig pad: Geparametriseerde kromme

De bewegende versie: Hier klikken


Bladzijde 59

Figuur 3.7 Zwevende knikkers: Box valt naar aarde

De bewegende versie (naar de aarde): Hier klikken

De bewegende versie (rond de aarde): Hier klikken


Bladzijde 67

Figuur 3.11 Coriolus effect

De bewegende versie: Hier klikken


Bladzijde 275

Figuur 8.3 Massabehoud

Klik HIER voor een bewegende versie van deze afbeelding in de vorm van een VIDEO.


Bladzijde 310

Figuur A.1 Epicykels: Beweging planeten

De bewegende versie: Hier klikken


Documenten

Extra opgaven. Het document SpecRelativiteitsTheorieOpgaven.pdf. Dit bevat een aantal extra opgaven voor deel 3.

Uitwerkingen. Het document SpecRelativiteitsTheorieUitwerkingen.pdf. Dit bevat de uitwerkingen van de bovenstaande extra opgaven voor deel 3.

Tensoren. Het document Tensoren.pdf. Dit betreft 'Differentiaal meetkunde en tensoren'. Extra document voor deel 3 en deel 4.

Differentiaalvormen. Het document Differentiaalvormen.pdf. Dit betreft onder andere extra toelichting bij de stelling van Stokes. Extra document voor deel 3 en deel 4.

Errata

De huidige versie van deel 1 is: A24.

De huidige versie van deel 2 is: B25.

De huidige versie van deel 3 is: C26.

Verbeteringen op eerdere versies staan in onderstaande tabellen. De kolom "T" staan voor type. Dit kan zijn:

Fouten gevonden in Deel 1 versie A22 (en dus ook in eerdere versies):

Blz.T Fragment Moet zijn
20 F "bal A"
51 G "En"
56 F "Zijn"
100 G "als"
105 F "sinus"

Fout gevonden in Deel 2 versie B23:

Blz.T Fragment Moet zijn
265 F minteken ervoor

Fouten gevonden in Deel 3 versie C26:

Blz.T Fragment Moet zijn
218 F Moet bovenindex zijn
218 G "en"